ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ | Έναρξη ακαδημιών


Έναρξη ακαδημιών Basket Δευτέρα 01/09 στις 18:30


Πληροφορίες & Πληρωμές Morley House (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-17:00|τηλ: 2310 238835)
Ανοιχτά μέσα στο ΣεπτέμβριοΣάββατο-Κυριακή 9:00-13:00
Υπεύθυνοι Ακαδημιών
Basket: Δημήτρης Κυριακού 6936 931358
Volley: Νίκος Δουκας’84 6944 734988

Για την εγγραφή του παιδιού στην ακαδημία του Συλλόγου χρειάζεται: Α) Η συμπλήρωση και υπογραφή από το γονέα/κηδεμόνα της αίτησης εγγραφής. Β) Ιατρική βεβαίωση, συμπληρωμένη και σφραγισμένη από παιδίατρο/παθολόγο, ότι το παιδί δύναται να συμμετέχει στις προπονήσεις χωρίς κίνδυνο της υγείας του. Γ) Η καταβολή της πρώτης δόσης.

Η μετάβαση των αθλητών/τριών από και προς τις προπονήσεις ή τους αγώνες γίνεται με απόλυτη ευθύνη των γονέων.

Οι αθλητές/τριες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της προπόνησης τουλάχιστον 10’ νωρίτερα από την ώρα έναρξης της προπόνησης.

Σε περίπτωση που διανεμηθεί δωρεάν οποιοδήποτε υλικό του Σ.Α.Α.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΑ για τις επίσημες εμφανίσεις της ακαδημίας ή της ομάδας, το υλικό αυτό παραμένει ιδιοκτησία του Συλλόγου.

Έγγραφα ή πιστοποιητικά που τυχόν ζητηθούν από το Σύλλογο, όπως υπεύθυνες δηλώσεις γονέων, ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ., θα παραλαμβάνονται από το προπονητικό team του τμήματος και μέχρι την ημερομηνία που έχει ορισθεί.

Σε περίπτωση απουσίας θα πρέπει να ενημερώνεται το προπονητικό team άμεσα.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης προπονήσεων ή/και προκαθορισμένων αγώνων για συγκεκριμένο λόγο, θα ενημερώνονται οι γονείς έγκαιρα.

To προπονητικό team είναι το μόνο αρμόδιο να κρίνει τη συμμετοχή ή όχι αθλητή/τριας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η σωστή συμπεριφορά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας εντός και εκτός γηπέδου είναι θεμελιώδεις παράγοντες για τη βέλτιστη πορεία της ακαδημίας και των ομάδων μας.

Οι γονείς θα ενημερώνονται εγκαίρως για οποιαδήποτε, πέραν των προπονήσεων, εκδήλωση της ακαδημίας. Η συμμετοχή του παιδιού σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι υποχρεωτική, όμως τη συνιστούμε και την ενθαρρύνουμε, ώστε να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο το αίσθημα της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης των παιδιών.

Συμμετοχή του παιδιού στις ακαδημίες του Συλλόγου συνεπάγεται και έγκριση του γονέα χρησιμοποίησης του ονόματος, φωτογραφιών, κλπ., στο περιοδικό ή στο επίσημο website του Συλλόγου στο internet (www.saak.gr).
Θεωρούμε ότι η επικοινωνία μεταξύ γονέων και υπευθύνων του τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική και γι’ αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, όποτε κρίνετε εσείς σκόπιμο και για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παιδί και την ακαδημία μας.