ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Φιλική ήττα από την ισχύρη Ρουμανική Πιτέστι με 59 - 74ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Φιλική ήττα από την ισχύρη Ρουμανική Πιτέστι με 59 - 74