ΕΚΑΣΘ | Προσφορά σε υπηρεσίες υγείας από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης


Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ γνωστοποιεί στα Σωματεία – Μέλη της ότι οι αθλητές και τα μέλη της οικογένειας αυτών μπορούν να επισκέπτονται το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης για ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με την παρακάτω Προσφορά για παροχή υπηρεσιών υγείας.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Δελτίο Υγείας Αθλητών.
Πακέτο Παρεχόμενων εξετάσεων
-Αθλητιατρική εξέταση
-Λιπομέτρηση
-Η.Κ.Γ.
-Γενική Αίματος
-Σίδηρος ορού
-Γενική Ούρων
Ποσό προσφοράς πακέτου από 19€ σε 15€
Παροχή προσφοράς υπηρεσιών και εξετάσεων σε περιπτώσεις τραυματισμών
Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ιατρικών επισκέψεων κατόπιν ραντεβού στο Αθλητιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού
Στις περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητη η διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, αυτές παρέχονται με τις παρακάτω τιμές, σε απ’ ευθείας χρέωση των αθλητών ή των μελών της οικογένειας αυτών.
-Ακτινογραφίες μία λήψη (F, ή P) 5€
-Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων 20€
-Υπερηχογράφημα Καρδιάς Triplex από 70€ σε 60€
-MRI – (Μαγνητική τομογραφία) από 220€ σε 180€
-CT – (Αξονική Τομογραφία) από 70€ σε 60€
-Σπινθηρογράφημα οστών 80€
- Φυσιοθεραπεία 15€
Για τις εξετάσεις MRI και CT, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ασφαλιστικού φορέα του αθλητή, με την προσκόμιση παραπεμπτικού από το Ταμείο του (ΕΟΠΥΥ).
Η χρήση σκιαστικών φαρμάκων όταν αυτή κριθεί αναγκαία, τιμολογείται σύμφωνα του ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
Στις περιπτώσεις που θα αιτηθούν λοιπές εξετάσεις (αιματολογικές, βιοχημικές και λοιπές) πέραν των αναφερομένων, θα χορηγείται έκπτωση 50%, επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου των εξωτερικών ιατρείων. (Εξαιρούνται εξειδικευμένες εξετάσεις υψηλού κόστους, στις οποίες θα παρέχεται έκπτωση μετά από ενημέρωση).
Οι ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο) των εξωτερικών ιατρείων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό και Παιδίατρο), θα παρέχονται έναντι συμβολικού αντιτίμου 10 Ευρώ/επίσκεψη ενώ οι αντίστοιχες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (Δευτέρα - Παρασκευή με τηλεφωνικό ραντεβού) έναντι 50€ ανά εξέταση.

Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα παρέχεται δωρεάν η χρήση του ασθενοφόρου (EMS).


Ειδική Παροχή Πακέτων για Χειρουργικές Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις
Παρέχονται ειδικές τιμές σε χειρουργεία Ορθοπαιδικών επεμβάσεων ως ακολούθως:
Αρθροσκοπική Επέμβαση Γόνατος
- Ασθενείς με συμβεβλημένο με την κλινική Ταμείο 1.240€
- Ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 1.550€
Τα παραπάνω αναφερόμενα πακέτα, περιλαμβάνουν:
Μία (1) ημέρα νοσηλεία σε τρίκλινο θάλαμο
Έξοδα χειρουργείου
Αμοιβή Χειρουργού
Αμοιβή Αναισθησιολόγου
Προεγχειρητικό διαγνωστικό έλεγχο
Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Αρθροσκοπική Επέμβαση Ώμου
- Ασθενείς με συμβεβλημένο με την κλινική Ταμείο 1.850€
- Ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 2.300€
Τα παραπάνω αναφερόμενα πακέτα, περιλαμβάνουν:
Μία (1) ημέρα νοσηλεία σε τρίκλινο θάλαμο
Έξοδα χειρουργείου
Αμοιβή Χειρουργού
Αμοιβή Αναισθησιολόγου
Προεγχειρητικό διαγνωστικό έλεγχο
Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Πλαστική Χιαστών Συνδέσμων
- Ασθενείς με συμβεβλημένο με την κλινική Ταμείο 1.950€
- Ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 2.400€
Τα παραπάνω αναφερόμενα πακέτα, περιλαμβάνουν:
Μία (1) ημέρα νοσηλεία σε τρίκλινο θάλαμο
Έξοδα χειρουργείου
Αμοιβή Χειρουργού
Αμοιβή Αναισθησιολόγου
Προεγχειρητικό διαγνωστικό έλεγχο
Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Οστεοσύνθεση Καταγμάτων αντιβραχίου-άκρας χειρός-άκρου ποδός κλπ
- Ασθενείς με συμβεβλημένο με την κλινική Ταμείο 1.800€
- Ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 2.200€
Τα παραπάνω αναφερόμενα πακέτα, περιλαμβάνουν:
Δύο (2) ημέρες νοσηλείας σε Τρίκλινο θάλαμο
Έξοδα χειρουργείου
Αμοιβή Χειρουργού
Αμοιβή Αναισθησιολόγου
Προεγχειρητικό διαγνωστικό έλεγχο
Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Οστεοσύνθεση Καταγμάτων επιγονατίδος-κνήμης-ώμου
- Ασθενείς με συμβεβλημένο με την κλινική Ταμείο 2.650€
- Ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 3.250€
Τα παραπάνω αναφερόμενα πακέτα, περιλαμβάνουν:
Τρεις (3) ημέρες νοσηλείας σε Τρίκλινο θάλαμο
Έξοδα χειρουργείου
Αμοιβή Χειρουργού
Αμοιβή Αναισθησιολόγου
Προεγχειρητικό διαγνωστικό έλεγχο
Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Οστεοσύνθεση Καταγμάτων μηριαίου
- Ασθενείς με συμβεβλημένο με την κλινική Ταμείο 4.200€
- Ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 5.300€
Τα παραπάνω αναφερόμενα πακέτα, περιλαμβάνουν:
Επτά (7) ημέρες νοσηλείας σε Τρίκλινο θάλαμο
Έξοδα χειρουργείου
Αμοιβή Χειρουργού
Αμοιβή Αναισθησιολόγου
Προεγχειρητικό διαγνωστικό έλεγχο
Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό
Φάρμακα
Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται Ιδιωτικά, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, δεν περιλαμβάνονται τα ειδικά θεραπευτικά μέσα (ειδικά υλικά), που χρεώνονται σύμφωνα με το τιμολόγιο του προμηθευτή.
Για όλες τις επεμβάσεις και μετά από εξέταση του πάσχοντος σε Ορθοπαιδικό Χειρουργό, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης της συνολικής επί πλέον δαπάνης.
Ασθενοφόρα:
Παρέχεται έκπτωση 20% στις ισχύουσες τιμές μεταφοράς με ασθενοφόρο του ΙΔΚ.
Εφόσον πρόκειται για ειδική μονάδα μεταφοράς, παρέχεται έκπτωση 25%, στις ισχύουσες τιμές χρέωσης.
Σημείωση
Δεν παρέχονται εκπτώσεις, στις αμοιβές των ιατρών συνοδών ασθενοφόρων, στα περιστατικά που θα μεταφέρονται με την ειδική μονάδα του EMS.