ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Δημόσια εγγραφή για συμμετοχή στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της νέας ΚΑΕ


ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου της 11/8/2014, για τη σύσταση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας , και τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρο 68 του Ν. 2725/1999, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε δημόσια εγγραφή και να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου για τη Σύσταση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κ.Α.Ε.) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών της οποίας επιθυμεί να αναλάβει κάθε μέλος.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 240.000€ που διαιρείται σε 24.000 μετοχές αξίας 10€ έκαστη.

Oι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ (οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 25 ) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 και η καταβολή των χρημάτων στον ειδικό λογαριασμό στην

Τράπεζα EUROBANK (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο),ΙΒΑΝ:GR 2602606820000610100856750, ή στην
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ,ΙΒΑΝ:GR0801711370006137128138096

με την αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ – ΑΦΜ ΜΕΤΟΧΟΥ,

συμμετοχή σε Μ.Τ. της KAE «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΚΑΕ »


ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ