ΚΑΟΔ AMERICAN genetics| Video : ΚΑΟΔ, AMERICAN genetics και Δράμα έγιναν... ένα στην Πλατεία Ελευθερίας!ΚΑΟΔ AMERICAN genetics| Video : ΚΑΟΔ, AMERICAN genetics και Δράμα έγιναν... ένα στην Πλατεία Ελευθερίας!