ΣΒΚ Θεσσαλονίκης | Τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο (video)Τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΚ Θεσσαλονίκης (video)