Ο αθλητισμός και το μπάσκετ στηρίζουν τον σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ του ΠΕΤΡΟΥ»


Ο αθλητισμός και το μπάσκετ στηρίζουν τον σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ του ΠΕΤΡΟΥ»