Η πρώτη προπόνηση του Guillermo Rubio με τον ΔΟΥΚΑ


Η πρώτη προπόνηση του Guillermo Rubio με τον ΔΟΥΚΑ


(Doukas B.C.)