ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΘΕΣΣΑ...

ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΘΕΣΣΑ...