Το μπάσκετ τιμά τον Γιάννη Κωσταλά στο Μουσείο της ΧΑΝΘ


Το μπάσκετ τιμά τον Γιάννη Κωσταλά στο Μουσείο της ΧΑΝΘ