Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης στο «Nick Galis Hall»Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης στο «Nick Galis Hall»
(yt channel « ARIS BC »)