Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ