ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΑΒΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ