ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Π. ΠΑΠΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ON3 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΝ...