Ο Π. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Champions league.