Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ HALL OF FAME