🔴 Δείτε σε Live Streaming από τον ΣΕΔΚΑ τις επεξηγήσεις για τις αλλαγές κανονισμών στο Σεμινάριο Διαιτησίας (23/09/2017 ΣΕΔΚΑ)
Δείτε σε Live Streaming από τον ΣΕΔΚΑ τις επεξηγήσεις για τις αλλαγές κανονισμών στο Σεμινάριο Διαιτησίας (23/09/2017 ΣΕΔΚΑ)