Νέα Ιωνία – Ακράτα 80-79 Τελευταία δευτερόλεπτα

Νέα Ιωνία – Ακράτα 80-79 Τελευταία δευτερόλεπτα