ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ( ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Κ. ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ & Κ.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ)