Κάρφωμα Κωνσταντινίδη στο Μαχητές Πειραματικό - Στρατώνι

Κάρφωμα Κωνσταντινίδη στο Μαχητές Πειραματικό - Στρατώνι