Εθνική Γυναικών: Δηλώσεις Κεραμιδά, Καλτσίδου, Λύμουρα και Σπανού.
Εθνική Γυναικών: Δηλώσεις Κεραμιδά, Καλτσίδου, Λύμουρα και Σπανού.