Η επίσημη παρουσίαση της χορηγίας με την ΕΖΑ

Η επίσημη παρουσίαση της χορηγίας με την ΕΖΑ