ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΓΚΛΑΡΗ.ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΓΚΛΑΡΗ. ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΠΑΝΟΜΗΣ