Συνέντευξη τύπου για τον φιλανθρωπικό αγώνα ΛΑΜΨΗ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Συνέντευξη τύπου για τον φιλανθρωπικό αγώνα ΛΑΜΨΗ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ