ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ 100 - 69. Highlights

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ 100 - 69. Highlights